Zákony

Zákon č. 391/2020 Z. z. o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní

Zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania

Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti
 
Zákon č. 569/2009 Z. z. o zmene názvu Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach
 
Zákon č. 465/2003 Z. z. o zriadení Univerzity J. Selyeho v Komárne
 
Zákon č. 401/2002 Z. z. o zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z.
 
Zákon č. 167/2000 Z. z. o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku
 
Zákon č. 286/1999 Z. z. o zriadení Vysokej školy manažmentu v Trenčíne
 
Zákon č. 201/1997 Z. z.o zriadení Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 
Zákon č. 156/1997 Z. z. o zriadení Akadémie umení v Banskej Bystrici
 
Zákon č. 155/1997 Z. z. o zriadení Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 361/1996 Z. z. o rozdelení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/1992 Zb. o rozdelení Nitrianskej univerzity
 
Zákon Slovenskej národnej rady č. 292/1992 Zb. o zmene názvu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave
 
Zákon Slovenskej národnej rady č. 191/1992 Zb. o zriadení Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave
 
Zákon Slovenskej národnej rady č. 139/1992 Zb. o zriadení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 
Zákon Slovenskej národnej rady č. 137/1992 Zb. o zmene názvu Vysokej školy veterinárskej v Košiciach
 
Zákon Slovenskej národnej rady č. 26/1992 Zb. o zmene názvu Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene
 
Zákon Slovenskej národnej rady č. 94/1991 Zb. o zmene názvu Vysokej školy technickej v Košiciach
 
Zákon Slovenskej národnej rady č. 93/1991 Zb. o zmene názvu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky