12. zasadnutie - 1. decembra 2016

Predsedajúci Výboru: Štátny tajomník MŠVVaŠ SR - p. Peter Krajňák (poverený predsedom Výboru, ministrom p. Petrom Plavčanom)

Miesto konania Výboru: MŠVVaŠ SR, Stromová 9, Bratislava


Dokumenty zo zasadnutia:
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku