12. ročník Pátrania po predkoch má už svojich víťazov

  • Dátum: 25.06.2015
      V stredu 24. júna 2015 ocenila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Romana Kanovská na pôde rezortu školstva najúspešnejších žiakov v súťaži Poznaj svoju minulosť alebo Pátranie po predkoch. Na slávnostnom vyhodnotení sa zúčastnili žiaci i pedagógovia, ktorí ich pri objavovaní vlastných koreňov viedli, ako aj autor projektu Ľubomír Pajtinka.
     Do projektu sa tento rok zapojilo celkovo viac ako 500 súťažiacich z osemdesiatich škôl Slovenska. V celoslovenskom finále porota hodnotila 83 najlepších prác v troch kategóriách.
 
Výsledky súťaže:
 
Kategória - Základné školy:
1. miesto - Martina Húsková, Základná škola, Škultétyho, Topoľčany, pedagóg Mgr. Oľga Turečeková
2. miesto - Viktória Jakubcová, Základná škola Ing. O. Kožucha, Spišská Nová Ves, pedagóg Mgr. Magdaléna Šišková
3. miesto - Anetka Matúšová, Súkromná základná škola Dotyk, Ružomberok, pedagóg  Mgr. Petra Žilová
 
Kategória - Stredné školy:
1. miesto - Miroslav Baranek, Gymnázium Turzovka, pedagóg Mgr. Veronika Mieresová
2. miesto - Judita Zvirinská, Súkromná stredná odborná škola, Tatranská akadémia, Poprad, pedagóg Mgr. Soňa Šoltísová
3. miesto - Barbora Bíliková, Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava, pedagóg PhDr. Anita Kerekes
 
Kategória - Slovenské školy v zahraničí:
1. miesto - Mária Bzovská, Základná škola Hrdinu Janka Čmelíka, Stará Pazova, Srbsko, pedagóg prof. Jaroslav Miklovic
2. miesto - Zlatko Klinovský, Základná škola Jána Kollára, Selenča, Srbsko, pedagóg Mária Majtánová - Kukučková
3. miesto - Anita a Adela Grňová, Základná škola 15. októbra, Pivnica, Srbsko, pedagóg Gabriela Gubová Červená
 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku