11.12.2012 Písomné vyzvanie – národný projekt "Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy"

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejňuje písomné vyzvanie pre národný projekt "Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústav".


Kód písomného vyzvania: OPV/K/NP/2012-11


Oprávnený žiadateľ: Metodicko-pedagogické centrum


Dátum uzávierky písomného vyzvania: 11február 2013


Riadiaci orgán resp. Metodicko-pedagogické centrum do momentu schválenia predloženej žiadosti o NFP neposkytuje informácie týkajúce sa obsahu pripravovaného projektu, vrátane kritérií výberu cieľovej skupiny.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky