Informácia o rozhodnutiach vo veci podaných návrhov na zmenu sústavy študijných odborov SR

03.01.2014
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR informuje, že v decembri 2013 bolo rozhodnuté o niektorých podaných návrhoch na zmenu sústavy študijných odborov Slovenskej republiky (ďalej len "sústava"), a to konkrétne:

 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku