11. zasadnutie - 6. októbra 2016

Predsedajúci Výboru: podpredsedníčka Výboru - p. Šarlota Pufflerová (poverená predsedom Výboru, ministrom p. Petrom Plavčanom)

Miesto konania Výboru: MŠVVaŠ SR, Stromová 9, Bratislava


Dokumenty zo zasadnutia:
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku