Indikatívny harmonogram výziev na rok 2013

  • Dátum: 08.10.2013

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci organ pre operačný program Výskum a vývoj si Vás dovoľuje informovať, že od 08. 10. 2013 je aktualizovaný "Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2013 pre operačný program Výskum a vývoj".

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2013 pre operačný program Výskum a vývoj týmto oznamom nahrádza predchádzajúcu verziu zo dňa 28. 08. 2013.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku