Grécko

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o kultúrnej spolupráci
(Praha, 10. 2. 1976; platí bez obmedzenia)

Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Gréckou republikou
(4. 7. 1984; platí bez obmedzenia)

Dohoda medzi vládou ČSSR a vládou Gréckej republiky o vedecko-technickej spolupráci
(Atény, 15. 5. 1991; platí bez obmedzenia)

Rezortný medzinárodný zmluvný dokument

Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou na roky 2008 - 2011
(Bratislava, 3. 12. 2008; platí do 31. 12. 2011; platnosť bola so súhlasom oboch strán predĺžená do podpísania nového zmluvného dokumentu)

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku