Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

10.03.2014 Písomné vyzvanie OPV/K/NP/2014-1 – národný projekt "PRINED-PRojekt INkluzívnej EDukácie"

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejňuje písomné vyzvanie pre národný projekt "PRINED-PRojekt INkluzívnej EDukácie".


Kód písomného vyzvania: OPV/K/NP/2014-1


Oprávnený žiadateľ: Metodicko-pedagogické centrum


Dátum uzávierky písomného vyzvania: 12. máj 2014

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku