Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

10. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku

Desiate zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku sa uskutočnilo 13. júna 2013.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku