*** MATURITA 2016 ***

     Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a kľúče správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou pre externú časť.

18. 3. 2016 - Témy PFIČ MS - maďarský jazyk a literatúra

18. 3. 2016 - Témy PFIČ MS - ukrajinský jazyk a literatúra

18. 3. 2016 - Kľúč správnych odpovedí k ÚKO EČ MS - maďarský jazyk a literatúra

18. 3. 2016 - Kľúč správnych odpovedí k ÚKO EČ MS - ukrajinský jazyk a literatúra


16. 3. 2016 - Kľúče správnych odpovedí k ÚKO EČ MS - cudzie jazyky

Anglický jazyk, úroveň B1 - kľúč
   
Anglický jazyk, úroveň B2 - kľúč
 
Francúzsky jazyk, úroveň B1 - kľúč
    
Francúzsky jazyk, úroveň B2 - kľúč
    
Nemecký jazyk, úroveň B1 - kľúč
   
Nemecký jazyk, úroveň B2 - kľúč
 
Ruský jazyk, úroveň B1 - kľúč
    
Ruský jazyk, úroveň B2 - kľúč

Španielsky jazyk, úroveň B1 - kľúč
      
Španielsky jazyk, úroveň B2 - kľúč

Taliansky jazyk, úroveň B1 - kľúč

  
Taliansky jazyk, úroveň B2 - kľúč16. 3. 2016 - Zadania PFIČ MS z cudzích jazykov
   
Anglický jazyk, úroveň B1

Anglický jazyk, úroveň B2

Francúzsky jazyk, úroveň B1

Francúzsky jazyk, úroveň B2

Nemecký jazyk, úroveň B1

Nemecký jazyk, úroveň B2

Ruský jazyk, úroveň B1

Ruský jazyk, úroveň B2

Španielsky jazyk, úroveň B1

Španielsky jazyk, úroveň B2

Taliansky jazyk, úroveň B1

Taliansky jazyk, úroveň B2


15. 3. 2016 - Témy PFIČ MS - slovenský jazyk a literatúra

15. 3. 2016 - Témy PFIČ MS - slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s vyučovacím jazykom maďarským)

15. 3. 2016 - Kľúč správnych odpovedí k ÚKO EČ MS - slovenský jazyk a literatúra

15. 3. 2016 - Kľúč správnych odpovedí k ÚKO EČ MS - slovenský jazyk a slovenská literatúra

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky