*** MATURITA 2014 ***

     Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a kľúče správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou pre externú časť.

21. 3. 2014 - Témy PFIČ MS - maďarský jazyk a literatúra

21. 3. 2014 - Témy PFIČ MS - ukrajinský jazyk a literatúra

21. 3. 2014 - Kľúč správnych odpovedí k ÚKO EČ MS - maďarský jazyk a literatúra

21. 3. 2014 - Kľúč správnych odpovedí k ÚKO EČ MS - ukrajinský jazyk a literatúra

19. 3. 2014 - Kľúče správnych odpovedí k ÚKO EČ MS - cudzie jazyky

Anglický jazyk, úroveň B1 - kľúč
   
Anglický jazyk, úroveň B2 - kľúč
 
Francúzsky jazyk, úroveň B1 - kľúč
    
Francúzsky jazyk, úroveň B2 - kľúč
    
Nemecký jazyk, úroveň B1 - kľúč
   
Nemecký jazyk, úroveň B2 - kľúč

 
Ruský jazyk, úroveň B1 - kľúč
    
Ruský jazyk, úroveň B2 - kľúč
       
Španielsky jazyk, úroveň B1 - kľúč
   
Španielsky jazyk, úroveň B2 - kľúč

  
Taliansky jazyk, úroveň B2 - kľúč19. 3. 2014 - Zadania PFIČ MS z cudzích jazykov
   
Anglický jazyk, úroveň B1
    
Anglický jazyk, úroveň B2
       
Francúzsky jazyk, úroveň B1
       
Francúzsky jazyk, úroveň B2
       
Nemecký jazyk, úroveň B1
       
Nemecký jazyk, úroveň B2

Ruský jazyk, úroveň B1
       
Ruský jazyk, úroveň B2
      
Španielsky jazyk, úroveň B1
       
Španielsky jazyk, úroveň B2
       
Taliansky jazyk, úroveň B218. 3. 2014- Témy PFIČ MS - slovenský jazyk a literatúra

18. 3. 2014 - Kľúč správnych odpovedí k ÚKO EČ MS - slovenský jazyk a literatúra

18. 3. 2014 - Témy PFIČ MS - slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s vyučovacím jazykom maďarským)

18. 3. 2014 - Kľúč správnych odpovedí k ÚKO EČ MS - slovenský jazyk a slovenská literatúra

Súbory na stiahnutie


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky