» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Zverejnenie výzvy na dotáciu o rozvojové projekty

Zverejnenie výzvy na dotáciu o rozvojové projekty

04.03.2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty rozvoja právnického vzdelávania. Verejné vysoké školy, ktoré uskutočňujú študijné programy v študijnom odbore právo, sa môžu uchádzať o dotáciu na rozvoj prostredníctvom podaného projektu do 31.3.2016

Cieľom výzvy je podporiť vysoké školy pri zabezpečení rozvoja a skvalitňovania právnického vzdelávania na právnických fakultách, podporiť právne klinické vzdelávanie, interaktívne a reflektívne metódy vzdelávania, zvýšiť praktické zručnosti a kompetencie absolventov študijného odboru právo a tiež posilniť ich hodnotovú orientáciu v súlade s profesijnou etikou.

Na výzvu je alokovaná suma 400 tis. eur.