» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA) » Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich riešiteľov projektov KEGA » Zverejnenie výsledkov hodnotenia záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2012

Zverejnenie výsledkov hodnotenia záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2012

Na Portáli vysokých škôl bolo zverejnené hodnotenie končiacich projektov KEGA v roku 2012. Spolu s hodnotiacim formulárom záverečnej správy je pri každom projekte zverejnený aj certifikát o splnení cieľov, ktorý si v prípade potreby môže vedúci projektu kedykoľvek vytlačiť. Z uvedeného dôvodu nebudú certifikáty zasielané písomnou formou. V prípade, ak nie sú správne uvedené tituly alebo boli získané nové, tak je potrebné si tieto údaje doplniť/opraviť v časti „Môj účet“, z ktorej sa generujú priamo do certifikátov. Ak bol projekt vyhodnotený, že „Nesplnil ciele“, tak vedúci riešiteľ nemôže najbližšie 2 roky podať projekt KEGA a ak vedúci projektu vôbec nedoručil záverečnú správu, tak nemôže predložiť žiadosť o dotáciu KEGA najbližšie 3 roky (elektronický systém je v týchto prípadoch zablokovaný).