» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Zverejnenie rozhodnutia podľa § 102 ods. 3 písm. e) zákona o vysokých školách

Zverejnenie rozhodnutia podľa § 102 ods. 3 písm. e) zákona o vysokých školách

12.07.2010

Podľa § 102 ods. 3 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ak minister rozhodne inak, ako bol návrh Akreditačnej komisie vo veci priznania práva vysokej škole udeľovať po úspešnom absolvovaní študijného programu zodpovedajúci akademický titul, svoje rozhodnutie zdôvodní a zdôvodnenie zverejní.