» Aktuality » Zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov

Zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov

28.05.2015
Zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov
     Získavanie informácií z neznámeho vecného textu, vedieť ho interpretovať a hodnotiť je jeden zo základných pilierov vzdelávania žiakov. O poznatky ako zvýšiť úroveň čitateľskej gramotnosti žiakov sa podelili pedagógovia na tohtotýždňovom seminári v Žiline. 
     Cieľom seminára bolo zdokonalenie profesijných kompetencií učiteľov zamerané na lepšie prepojenie aktuálnych poznatkov s dobrými a účinnými príkladmi z praxe. Učitelia prezentovali svoje práce a poznatky pri využívaní a tvorbe vecných textov a tvorbe rôznych druhov úloh k nim.
     Odborný seminár pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry, ale aj ďalších humanitných a prírodovedných predmetov pripravilo Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko Žilina.