» Aktuality » Žilinská univerzita má novú špičkovú techniku

Žilinská univerzita má novú špičkovú techniku

10.12.2015
Žilinská univerzita má novú špičkovú techniku
      Novým vedeckým parkom a výskumným centrom sa môže pýšiť Žilinská univerzita v Žiline. Projekt, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie, vytvoril celkovo 29 nových laboratórií a vedeckých pracovísk a 170 nových pracovných miest. Ambíciou týchto univerzitných pracovísk je nielen vytvorenie špičkových podmienok na vedu a výskum, ale aj podporiť rozvoj a konkurencieschopnosť regiónu aj celého Slovenska.
     Na Slovensku v ostatnom období vyrástlo 14 nových univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier. "Ide o naozaj obrovský balík investícií, ktoré pomáhajú našim univerzitám dostať sa technologicky na západnú úroveň. Skutočne sa zdá, že sme schopní preklopiť sa do ďalšej fázy rozvoja, keď sa SR postupne bude pre mnohé významné medzinárodné firmy stávať nielen veľmi významnou výrobnou, ale aj výskumnou bázou," povedal na margo investícií Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.
      Počas návštevy Žiliny minister školstva navštívil aj spoločnosť CEIT, ktorá patrí medzi popredné špičkové pracovisko v oblasti materiálového inžinierstva, technických inovácií, biomedicínskeho inžinierstva.
     „CEIT je v našom prostredí jedinečným úkazom. Firma, ktorá vznikla z pracovníkov univerzity a dodnes má s univerzitou úzke vzťahy, je mimoriadne úspešná vo viacerých oboroch aplikovaného výskumu. Som rád, že som mal možnosť osobne si s jeho kľúčovými ľuďmi prejsť plány na ďalšie obdobie,“ dodal minister.

Foto: C. Králik a M. Bandorová