» Aktuality » Žiakov čakajú po prevzatí vysvedčení dvojmesačné prázdniny

Žiakov čakajú po prevzatí vysvedčení dvojmesačné prázdniny

29.06.2016
Žiakov čakajú po prevzatí vysvedčení dvojmesačné prázdniny

     Viac ako 427-tisíc žiakov ZŠ, približne 215-tisíc stredoškolákov (v dennej forme štúdia) a vyše 34-tisíc žiakov špeciálnych škôl si 30. júna 2016 prevezme z rúk svojich triednych učiteľov koncoročné vysvedčenia. Po prvýkrát sa svojím hodnotením bude môcť pochváliť aj približne 56 700 žiakov 1. ročníka ZŠ. Slávnostné odovzdávanie sa uskutoční na približne 2 120 základných školách, 760 stredných školách a 380 špeciálnych školách.
     S blížiacim sa koncom školského roka 2015/2016 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan úprimne ďakuje učiteľom a žiakom za ich úsilie a nasadenie, s akým pristupovali k nadobúdaniu nových vedomostí a zručností, ako aj k zvládaniu rôznych skúšok a testov, ktoré pre nich znamenali významný posun vo vzdelávaní. Poďakovanie patrí aj rodičom za ich pomoc, podporu a starostlivosť.
     Vo štvrtok 30. júna 2016 pôjde minister Peter Plavčan na Základnú školu s materskou školou na Sibírskej ulici v Bratislave, ktorú kedysi navštevoval. V posledný deň školského vyučovania o 9.00 h slávnostne odovzdá prvákom a deviatakom tejto školy vysvedčenia pred začínajúcimi sa dvojmesačnými prázdninami. Tie potrvajú do 2. septembra, no brány škôl sa pre žiakov opäť otvoria až v pondelok 5. septembra 2016.