» Aktuality » Žiaci základných škôl sa opäť zapájali do odborných súťaží

Žiaci základných škôl sa opäť zapájali do odborných súťaží

07.08.2015
Žiaci základných škôl sa opäť zapájali do odborných súťaží
     Mechatronika, stavebníctvo či farmárčenie - už druhý rok si žiaci základných škôl zmerali svoje sily v odboroch, ktoré sú dnes na pracovnom trhu žiadané. Súťaže sú pre nich motiváciou, aby sa pri výbere budúceho povolania rozhodli správne.
     Mladší školáci súťažili po boku starších žiakov zo stredných odborných škôl. Tento nový typ súťaží prináša národný projekt Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami, ktorý realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania.
     Do 2. ročníka odborných súťaží sa zapojilo spolu 84 škôl a celkovo súťažilo 728 žiakov z celého Slovenska. Najväčší záujem mali žiaci o aktivitu „Škola mojej profesie“, svoje sily si však mohli merať aj v súťažiach „Stavebníctvo rukami našich žiakov“, „Mladý mechatronik“, „Mladý ekofarmár“, „Zenit“ a „Základoškolská odborná činnosť“.
     Žiaci pracovali pod vedením učiteľa, najlepších vyberala odborná porota. Súťažné zadania mali teoretickú a praktickú časť a ich obsah vždy vychádzal zo štandardov predmetov fyzika, technika, biológia alebo chémia v rámci štátnych vzdelávacích programov pre základné školy.
     Spomedzi škôl bola najaktívnejšia ZŠ na Hurbanovej ulici v Starej Turej, ktorú reprezentovalo spolu 23 žiakov. Najúspešnejšou školou 2. ročníka odborných súťaží bola ZŠ na Ulici G. Bethlena v Nových Zámkoch, ktorej žiaci sa stali víťazmi hneď v piatich súťažiach.
     Cieľom národného projektu Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami je pripraviť žiakov ZŠ na rozhodnutie  o budúcom štúdiu či kariére s dôrazom na odbory, ktoré trh vyžaduje a kde žiak nájde svoje uplatnenie. Do projektu je zapojených celkovo 500 základných škôl zo 7 krajov SR (okrem Bratislavského kraja). Viac informácií nájdete na stránke projektu - http://www.zsodborne.sk/.