» Aktuality » Zatvorených je už len 34 škôl

Zatvorených je už len 34 škôl

05.02.2016
Zatvorených je už len 34 škôl
     Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z. ukladá riaditeľom škôl povinnosť informovať zriaďovateľa školy a príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve o prerušení alebo zmene vyučovania, ako aj o poskytnutí riaditeľského voľna. K 5. februáru 2016 do 10:00 hod. zaslali MŠVVaŠ SR Okresné úrady v sídle kraja nasledovné informácie k štrajku škôl.
     Presne 34 slovenských škôl je aktuálne zatvorených pre štrajk. Z celkového počtu 6 724 ich teda neučí len pol percenta.
     Vôbec sa neštrajkuje v Trenčianskom kraji,  jedna škola je zatvorená v Nitrianskom kraji a v Prešovskom kraji, dve v Košickom. Najvyšší počet zatvorených škôl, deväť, je v Banskobystrickom kraji.