» Aktuality » Zasadnutie Rady ministra pre šport

Zasadnutie Rady ministra pre šport

23.01.2017
Zasadnutie Rady ministra pre šport
     Slávnostným odovzdaním menovacích dekrétov sa dnes začalo prvé rokovanie Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport. Minister Peter Plavčan osobne menoval  za členov deviatich športových odborníkov a zástupcov športových organizácií.
     Po úvodnej slávnostnej časti prítomní diskutovali okrem iného o financovaní športových zväzov v budúcnosti či fungovaní a možnostiach úpravy činnosti športových centier  spadajúcich pod jednotlivé rezorty.  Témou diskusie bolo i koncepčné a systémové nastavenie športu na Slovensku. Minister školstva Peter Plavčan takisto otvoril otázku zavedenia vzorového štatútu reprezentanta, ktorý by bolo možné aplikovať vo všetkých športových zväzoch.

    Rada je poradný, iniciatívny a odborný orgán ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre oblasť športu. Za jej podpredsedu bol vymenovaný Ján Krišanda, predseda Slovenského zväzu judo.