» Aktuality » Základné školy zapísali v tomto roku takmer 57-tisíc detí

Základné školy zapísali v tomto roku takmer 57-tisíc detí

03.05.2012

     Celkovo 56 766 detí priviedli k zápisu do základných škôl tento rok rodičia, pričom 4 872 deťom bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky. Ďalších 3 079 detí bolo zaradených do nultého ročníka.
    
Na základe týchto údajov by základné školy mali v školskom roku 2012/2013 otvoriť v prvom ročníku 2 730 samostatných a 609 spojených tried. Tak ako po minulé roky prevažná väčšina budúcich prvákov v súčasnosti navštevuje materské školy. Miera ich zaškolenosti je preto viac ako 91,2 %.
     V tomto roku priviedli rodičia na zápis opäť viac chlapcov (30 133) ako dievčat, ktorých bolo o 3 500 menej. Najviac detí bolo zapísaných v Prešovskom (9 458) a Košickom kraji (8 487), najmenej detí prišlo k zápisu v Trenčianskom kraji (5 673).
     Približne 93,3 % detí z celkového počtu bolo prihlásených do štátnych základných škôl, do cirkevných 5,5 % a do súkromných o niečo viac ako 1,0 %. Prevažná väčšina detí bola zapísaná do škôl a tried s vyučovacím jazykom (VJ) slovenským  - 93,2 %  a s VJ maďarským  - 6,5 %. Školy a triedy s VJ ukrajinským bude v novom školskom roku navštevovať 35 prvákov. Rodičia mohli svoje deti zapisovať do prvého ročníka základných škôl v termíne od 15. januára do 15. februára 2012.

Michal Kaliňák
hovorca

Bratislava 3. máj 2012