Začatie komplexnej akreditácie na ďalšej VŠ

18.01.2011

V zmysle § 84 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s plánom komplexných akreditácií a v súlade s uzneseniami Akreditačnej komisie bol 1. januára 2011 začatý proces komplexnej akreditácie činností Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku