» Aktuality » Workshop v rámci celosvetového týždňa otvoreného vzdelávania za účasti ŠPÚ

Workshop v rámci celosvetového týždňa otvoreného vzdelávania za účasti ŠPÚ

20.02.2018
Workshop v rámci celosvetového týždňa otvoreného vzdelávania za účasti ŠPÚ
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval s riaditeľkou kancelárie Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti Skarlet Ondrejčákovou o možnostiach spolupráce pri riešení otázok súvisiacich s témou otvoreného vzdelávania.
     Pracovné stretnutie, ktoré nadväzovalo na rokovanie o možných prienikoch aktivít v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie, bolo zamerané najmä na prípravu workshopu pre učiteľov, ktorý sa bude konať v marci v rámci celosvetového týždňa otvoreného vzdelávania. Zástupcov z úradu splnomocnenca vlády zaujímali v tejto súvislosti najmä informácie o procese tvorby a schvaľovania učebníc, ktoré im pomôžu pri koncipovaní spomínaného workshopu.
     „V súvislosti s prípravou workshopu, ktorý bude obsahovo zameraný na tvorbu mechanizmu na podporu otvoreného vzdelávania s cieľom dosiahnuť čo najefektívnejšie vzdelávanie učiteľov, sme hľadali možnosti, ako učiteľom sprostredkovať širokú škálu verejných zdrojov, ktoré v tomto prípade predstavujú najmä otvorené vzdelávacie prostriedky. ŠPÚ pracuje v súčasnosti  na tvorbe odborných metodických materiálov pre učiteľov základných a stredných škôl, ktoré budú verejne prístupné na webovej stránke ŠPÚ,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk a doplnil, že zverejnenie komplexnej databázy metodických a didaktických materiálov v centrálnom úložisku na internetovom portáli pripravuje aj MŠVVaŠ SR.