» Aktuality » Vzdelávací program IT Akadémia softvérového vývoja má prvých absloventov

Vzdelávací program IT Akadémia softvérového vývoja má prvých absloventov

22.06.2018
Vzdelávací program IT Akadémia softvérového vývoja má prvých absloventov
     Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej  odovzdali vysvedčenia a osvedčenia o ukončení štúdia absolventom Strednej odbornej školy na Dneperskej ulici v Košiciach. 
     Škola je súčasťou vzdelávacieho programu IT Akadémie SOVY (IT Akadémia softvérového vývoja) - trojročného pomaturitného štúdia. Základom programu je poskytnúť každému žiakovi možnosť rozvíjať kľúčové kompetencie prostredníctvom rozvoja komunikácie v anglickom jazyku a osvojenie si odborných vedomostí a schopností z oblasti IT a tímovej práce.
     Štátna tajomníčka vo svojom príhovore vyzdvihla význam prepájania vzdelávania s praxou a tiež prínos spolupráce Akadémie Sovy a spoločnosti GlobalLogic, ktorá poskytuje istotu kvalitného vzdelania a následne istotu ďalšieho kariérneho rozvoja.