» Deti a mládež » Financovanie práce s deťmi a mládežou » Programy finančnej podpory aktivít deti a mládeže na roky 2008 - 2013 » Program ADAM 1 – Podpora systematickej práce s mládežou » Výzva na predkladanie žiadostí o registráciu oprávnených žiadateľov v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008 - 2013

Výzva na predkladanie žiadostí o registráciu oprávnených žiadateľov v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008 - 2013

     Ministerstvo školstva SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o registráciu oprávnených žiadateľov v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008-2013
     V rámci tejto výzvy môžu žiadatelia predkladať žiadosti o registráciu pre budúcu finančnú podporu systematickej práce s mládežou na roky 2008 - 2010, ktorá sa bude poskytovať v rámci programu ADAM1.

     Uzávierka predkladania žiadostí je dňa 3. septembra 2007 o 15,00 hod. v prípade osobného doručenia. V prípade doručenia poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky.