» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Výzva na predkladanie žiadostí o grant v rámci Grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe

Výzva na predkladanie žiadostí o grant v rámci Grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe

27.03.2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o grant v rámci grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe. Záujemcovia - občania SR, ktorí študujú alebo plánujú študovať v akademickom roku 2015/2016 na popredných zahraničných vysokých školách sa môžu uchádzať o grant, ktorý im pokryje náklady na školné, životné náklady počas štúdia a ďalšie výdavky počas dvoch rokov. 

O štipendistov prejavilo záujem šesť rezortov a ponúkajú celkovo sedem analytických pozícií.

Žiadosť o grant je potrebné doručiť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR do 15. mája 2015. 

Ďalšie podrobnosti o výzve sú zverejnené na webovej stránke ministerstva.