» Aktuality » Výstava o významnom fyzikovi, konštruktérovi a vynálezcovi Aurelovi Stodolovi

Výstava o významnom fyzikovi, konštruktérovi a vynálezcovi Aurelovi Stodolovi

20.05.2011

     Slovenskému vedcovi svetového významu Aurelovi Stodolovi, zakladateľovi teórie parných a plynových turbín, bude venovaná výstava, ktorú pripravilo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Výstava pod názvom Aurel Stodola - odkaz pre budúce generácie bude pre verejnosť otvorená od 24. mája do 31. augusta 2011 v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave. Určená je pre žiakov základných a stredných škôl, vysokoškolákov, ale aj odborníkov a širokú verejnosť.
     Cieľom podujatia je priblížiť život a prácu rodáka z Liptovského Mikuláša, fyzika, konštruktéra a vynálezcu, ktorý výrazne ovplyvnil vývoj v oblasti prírodných a technických vied. Zámerom výstavy je tiež poukázať na význam jeho vedeckého bádania pre súčasný i budúci rozvoj strojárstva a energetiky. Okrem iných zaujímavých technických exponátov bude súčasťou výstavy aj trojrozmerný model PVE Ipeľ prečerpávajúcej vodnej elektrárne v mierke 1:2500 o rozmeroch 140 na 100 cm. Počas výstavy sa bude premietať aj filmový dokument o Aurelovi Stodolovi.
     Pred slávnostným otvorením výstavy sa 23. mája 2011 o 17.00 h uskutoční prednáška nášho krajana Miroslava Šuvadu zo Švajčiarska o Stodolovom osobnostnom, vedeckom a morálnom odkaze pre budúce generácie. Zameraná bude najmä na jeho pôsobenie vo Švajčiarsku, kde Aurel Stodola pôsobil väčšinu svojho života až do smrti, ako aj  na význam jeho diela pre oblasť energetiky.

Miesto a termín prednášky: konferenčná sála Centra vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, 2. poschodie, 23. mája 2011, 17.00 h