» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Vysoké školy v komplexnej akreditácii k 1. februáru 2009

Vysoké školy v komplexnej akreditácii k 1. februáru 2009

18.03.2009

Vysoké školy v komplexnej akreditácii k 1. februáru 2009

V súlade s plánom komplexných akreditácií prebieha k 1. februáru 2009 proces komplexnej akreditácie činností vysokých škôl na týchto vysokých školách:

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v L. Mikuláši
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Bratislavská vysoká škola práva
Ekonomická univerzita v Bratislave
Katolícka univerzita v Ružomberku
Prešovská univerzita v Prešove
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach
Technická univerzita vo Zvolene
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Trnavská univerzita v Trnave
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Žilinská univerzita v Žiline