» Aktuality » Vysoké školy sa môžu prihlasovať do projektu hodnotenia výsledkov vzdelávania AHELO

Vysoké školy sa môžu prihlasovať do projektu hodnotenia výsledkov vzdelávania AHELO

17.01.2012

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výzvu na podávanie prihlášok vysokých škôl na účasť v centrálnom rozvojovom projekte Implementácia projektu OECD AHELO na slovenských vysokých školách (AHELO-SK). Cieľom projektu je overiť nástroje na hodnotenie výsledkov vysokoškolského vzdelávania medzinárodného projektu AHELO v podmienkach slovenských vysokých škôl. Vysoké školy sa môžu prihlásiť do projektu v nasledovných oblastiach:
- všeobecné schopnosti (generic skills),
- ekonómia,
- stavebníctvo.
     Do projektu v oblasti všeobecných schopností sa môže prihlásiť každá vysoká škola, ktorá má denných študentov v poslednom roku prvého stupňa vysokoškolského štúdia. V oblastiach ekonómia a stavebníctvo sa môžu do projektu zapojiť vysoké školy, ktoré majú takýchto študentov v patričných študijných odboroch. Jedna vysoká škola sa môže prihlásiť na účasť aj vo viacerých oblastiach, pokiaľ spĺňa uvedené podmienky. Uzávierka prihlášok je v piatok 10. februára 2012.
     V prípade, že počet prihlásených vysokých škôl presiahne možnosti projektu, si ministerstvo vyhradzuje právo na výber účastníkov. Kritériom bude dosiahnutie čo najvyššej reprezentatívnosti z hľadiska druhov škôl.
     Prihlášky zasielajte elektronicky na adresy peter.mederly@minedu.skjozef.jurkovic@minedu.sk  a súčasne poštou na adresu ministerstva.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sekcia vysokých škôl
Stromová 1
813 30 Bratislava