» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA) » Výsledky hodnotenia nových projektov a financovanie projektov KEGA

Výsledky hodnotenia nových projektov a financovanie projektov KEGA

Projekty Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré boli schválené na financovanie v danom roku.