» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) » Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich projektov VEGA » Vyplnenie formulára čerpania dotácie VEGA za rok 2009

Vyplnenie formulára čerpania dotácie VEGA za rok 2009

Vedúci projektov VEGA, pokračujúcich i končiacich v riešení v roku 2009, sú povinní najneskôr do 31. 10. 2009 elektronicky vyplniť formulár čerpania dotácie VEGA za rok 2009 prostredníctvom systému e-VEGA (menu Projekty/Financovanie projektu) na adrese http://evega.minedu.sk/e-vega/.