» Aktuality » Vyhodnotenie priebehu prvého dňa maturitných skúšok

Vyhodnotenie priebehu prvého dňa maturitných skúšok

15.03.2011

     Prvý deň externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2010/2011 prebehol na stredných školách pokojne a bez problémov. 
     Spolu 60 667  maturantov začalo dnes o 9.45 hod. vypĺňať testy externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Z toho 58 189 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským písalo test zo slovenského jazyka a literatúry, 2 478 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským písalo test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Na riešenie testu mali maturanti 90 minút. 239 žiakov z 12 stredných škôl vypĺňalo po prvýkrát testy zo slovenčiny on-line spôsobom.
     O 12.20 hod. boli v Slovenskom rozhlase predsedom Ústrednej maturitnej komisie vyžrebované a vyhlásené 4 témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, ktoré boli následne zverejnené na 17 internetových stránkach. Žiaci mali 150 minút na napísanie slohovej práce na jednu vybranú tému. O 14.00 hod. boli na internetových stránkach zverejnené kľúče správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou externých testov. Následne sa pod odborným dohľadom predsedov predmetových maturitných komisií vykonávalo v školách hodnotenie úloh s krátkou odpoveďou testov externej časti. 
     Podľa krajov malo maturovať zo slovenského jazyka a literatúry 7 146 maturantov v Bratislavskom, 6 281 v Banskobystrickom, 4 808 v Trnavskom, 6 515 v Nitrianskom, 6 621 v Trenčianskom, 8 723 v Žilinskom, 9 580 v Prešovskom a 8 515 v Košickom kraji.
     Zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry písalo testy 98 maturantov v Bratislavskom, 209 v Banskobystrickom, 896 v Trnavskom, 960 v Nitrianskom a 315 v Košickom kraji.
     Všetky informácie o externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky sú zverejnené a aktualizované na webovej stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk.

Fotogaléria

Bratislava 15. marec 2011