Dôležité
- Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič želá príjemné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu svojej rodiny, priateľov a známych          - Minister Dušan Čaplovič uviedol do života publikáciu: „Riešenie židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1938 – 1945“           - Žiaci pracujúci s počítačom nielen doma, ale aj na škole, dosahujú lepšie výsledky         - Trh práce potrebuje 320 000 pracovníkov         - www.digiskola.sk - všetko o modernej technike pre školy          
» Rýchly prístup » Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

     Rada Fondu na podporu vzdelávania vyhlásila dňa 1. októbra 2013 výberové konanie na pozíciu riaditeľa / riaditeľky Fondu na podporu vzdelávania. Termín na predkladanie prihlášok je do 29. novembra 2013. Bližšie informácie sú dostupné na stránke fondu http://www.fnpv.sk/volne-pracovne-miesta.