» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Evidencia a verifikácia výstupov publikačnej činnosti v CREPČ a výstupov umeleckej činnosti v CREUČ » Verifikácia výstupov publikačnej činnosti v CREPČ a výstupov umeleckej činnosti v CREUČ - CVTI SR

Verifikácia výstupov publikačnej činnosti v CREPČ a výstupov umeleckej činnosti v CREUČ - CVTI SR

Údaje v centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) a správnosť zaradenia výstupu publikačnej a umeleckej činnosti do kategórie evidencie sú overované prevádzkovateľom príslušného registra a odborným hodnotiteľským orgánom prevádzkovateľa.

Komisia na vyhodnocovanie námietok k zaraďovaniu výstupov publikačnej činnosti v CREPČ a výstupov umeleckej činnosti v CREUČ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

V súlade so zákonom č. 270/2018 Z. z. z 11.9.2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je od 1.11.2018 komisia na vyhodnocovanie námietok k zaraďovaniu výstupov publikačnej činnosti v CREPČ a výstupov umeleckej činnosti v CREUČ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zrušená. 

Vyhodnotenie námietok k zaraďovaniu výstupov publikačnej činnosti v CREPČ a výstupov umeleckej činnosti v CREUČ: