» Aktuality » Vedcom presúvame 8 miliónov eur

Vedcom presúvame 8 miliónov eur

24.11.2014
     Sumu osem miliónov eur, ktorú vláda presunula do kapitoly ministerstva školstva na vedu a výskum, dostane Slovenská akadémia vied (SAV) do svojho rozpočtu. Dohodli sa na tom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini, minister financií Peter Kažimír a predseda SAV Jaromír Pastorek. Presun peňazí bol schválený na dnešnom finančnom výbore NR SR.
     Pôvodne mali tieto financie vedci využívať len prostredníctvom vedeckej grantovej agentúry VEGA. Nakoľko rok 2015 je posledný rok, čo rozpočet SAV funguje podľa starého zákona a od roku 2016 by už mala SAV fungovať ako verejná výskumná inštitúcia s jednoduchším viaczdrojovým financovaním, rozhodli sme sa vedcom vyjsť v ústrety.
 
     Cieľom navrhovanej právnej úpravy je vytvoriť nový typ právnickej osoby vyhovujúci požiadavkám výskumných subjektov zriaďovaných SAV a ústrednými orgánmi štátnej správy. Navrhovaná nová právna forma právnických osôb - verejné výskumné inštitúcie, má umožniť subjektom uskutočňujúcim výskumnú a prípadne aj vývojovú činnosť, lepšie čeliť hlavným výzvam, ktorými sú v súčasnosti konfrontované (tlak na zabezpečenie väčšieho podielu zdrojov z nadnárodných projektov a z podnikateľského sektora na financovaní svojej činnosti a na zintenzívnenie prenosu výsledkov výskumu a vývoja do praxe) ako ich dnešná právna forma rozpočtových a príspevkových organizácií.