» Aktuality » V ŠPÚ pokračuje vzdelávanie učiteľov v metodickom prístupe CLIL - praktický modul

V ŠPÚ pokračuje vzdelávanie učiteľov v metodickom prístupe CLIL - praktický modul

22.11.2016
V ŠPÚ pokračuje vzdelávanie učiteľov v metodickom prístupe CLIL  - praktický modul
     V Štátnom pedagogickom ústave (ŠPÚ) pokračuje kontinuálne vzdelávanie učiteľov z celého Slovenska v metodickom prístupe CLIL - praktický modul. 
     V praktickom module si učitelia, z ktorých väčšina už absolvovala teoretický modul CLIL, vyskúšajú rôzne formy a aktivity s metodickým prístupom CLIL, ktoré môžu uplatňovať na vyučovacích hodinách v praxi. 
     Vzdelávanie 20 učiteľov prvého a druhého stupňa základných škôl bude ukončené v decembri záverečným pohovorom. Úspešní absolventi dostanú osvedčenie s 21 kreditmi.
     Pri výučbe prostredníctvom prístupu CLIL - Content and Language Integrated Learning - sú cudzojazyčné kompetencie nielen výsledkom procesu výučby cudzieho jazyka ako vyučovacieho predmetu, ale cudzí jazyk sa stáva aj nástrojom vzdelávania a myslenia pri odovzdávaní poznatkov z nejazykového predmetu.
     Prístup CLIL teda predstavuje spôsob výučby, ktorý žiakom umožňuje rýchlejšie nadobudnutie komunikačných kompetencií z cudzieho jazyka spolu so získavaním poznatkov z nejazykového predmetu, ktorý sa vyučuje pomocou cudzieho jazyka. Zároveň sa posilní zvyšovanie profesionálnej odbornosti u učiteľov cudzích jazykov, ako aj u učiteľov nejazykových predmetov.