» Aktuality » V Spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Ružinove odovzdával polročné hodnotenia aj štátny tajomník Peter Krajňák

V Spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Ružinove odovzdával polročné hodnotenia aj štátny tajomník Peter Krajňák

31.01.2018
V Spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Ružinove odovzdával polročné hodnotenia aj štátny tajomník Peter Krajňák
     Za účasti štátneho tajomníka MŠVVŠ SR Petra Krajňáka sa dnes uskutočnilo odovzdávanie polročného hodnotenia žiakov v dvoch triedach základnej školy v rámci Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v bratislavskom Ružinove.
     Výpis klasifikácie prospechu a správania si z jeho rúk prevzalo približne 50 žiakov z tretieho a štvrtého ročníka. Školáci pozitívne prijali interaktívne spoločné posudzovanie výsledkov hodnotenia so zástupcom MŠVVŠ SR, pričom Peter Krajňák ich taktiež povzbudil do ďalšieho štúdia.
     V rámci návštevy sa štátny tajomník stretol aj s vedením školy, s ktorým hovoril o viacerých aktuálnych témach v školstve aj z pohľadu perspektívy cirkevného školstva v SR.  Následne sa stretol s pedagogickými zamestnancami celej Spojenej školy, ktorým vyslovil poďakovanie za ich učiteľskú a formačnú prácu pri napĺňaní poslania školy.  
     Na záver návštevy školy, na ktorej sa štátny tajomník zúčastnil spolu s riaditeľom svojej kancelárie Miroslavom Osifčinom a poradcom Jánom Herom sa zoznámil s takmer štvrťstoročnou históriou školy nahliadnutím do pestrej a bohatej školskej kroniky. Pri tom ocenil aj spôsob, akým je vedená.