» Aktuality » V múzeu sa nemusí hovoriť len o histórii ...

V múzeu sa nemusí hovoriť len o histórii ...

11.11.2014
V múzeu sa nemusí hovoriť len o histórii ...
... múzeum sa môže stať aj priestorom pre živú diskusiu o témach „dneška.“ V Múzeu špeciálneho školstva v Levoči – CVTI SR aktuálne pripravujú besedy, ktoré upriamia pozornosť na prácu psychológov a psychiatrov. Duševné zdravie je totiž rovnako dôležité, ako to fyzické.   
     Múzeum špeciálneho školstva v Levoči – CVTI SR organizuje v čase od 10. do 21. novembra 2014 besedy zamerané na problematiku duševných porúch, týrania a násilia. Cieľom je, nielen o duševnom zdraví či týraní diskutovať, ale pôsobiť tiež preventívne a osvetovo.
     „Aj týmto podujatím, chceme prispieť k tomu, aby v ambulanciách psychológov a psychiatrov nepribúdalo stále viac ľudí s depresiami, nespavosťou, bulímiou  či anorexiou a inými poruchami duševného zdravia, ktoré sa týkajú dnes skutočne všetkých vekových skupín.“hovorí Michaela Kočišová, kurátorka a lektorka múzea.
     „Pri témach o násilí a týraní by sme  v ľuďoch radi vzbudili väčší záujem o svoje okolie, aby sa stali všímavejší a nebáli sa včas a najmä vhodne zakročiť v prípade, kedy takéto niečo vo svojej blízkosti postrehnú,“ dopĺňa Kočišová.  
     V rámci jednotlivých odborných blokov sa bude hovoriť napríklad o Alzheimerovej chorobe, autizme, schizofrénii či rôznych fóbiách a ďalších poruchách osobnosti. Pri diskusiách o násilí sa otvoria otázky, aké sú jednotlivé typy týrania a najmä, aké sú možnosti pomoci týranej osobe.
     „Špeciálne sa zameriame aj na oblasť pozitívneho myslenia a schopnosti zvládať stresové situácie, ktorým v súčasnosti čelíme takmer denne. Pre účastníkov máme pripravenú aj praktickú záležitosť. Budú si môcť urobiť test poruchy osobnosti,“konkretizuje ešte Kočišová.      
     Besedy s názvom Duševné zdravie, týranie, násilie organizuje Múzeum špeciálneho školstva v Levoči – CVTI SR v spolupráci s občianskym združením Mladí ľudia a život. Určené sú žiakom 2. stupňa ZŠ, študentom stredných škôl a po prvýkrát aj seniorom.