» Aktuality » V Levoči upriamia pozornosť na život nevidiacich v minulosti

V Levoči upriamia pozornosť na život nevidiacich v minulosti

14.10.2014
V Levoči upriamia pozornosť na život nevidiacich v minulosti
     Múzeum špeciálneho školstva v Levoči - Centrum vedecko-technických informácií SR (MŠŠ – CVTI SR) pripravilo výstavu Ty si ma viedol … Alois Klar (1763 – 1833) a starostlivosť o nevidiacich v Československu. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční 16. októbra o 16:30 hod. v priestoroch Múzea špeciálneho školstva na Námestí Majstra Pavla 28 v Levoči.
     Unikátna výstava predstavuje mimoriadnu osobnosť začiatku 19. storočia – Aloise Klara, zakladateľa Ústavu pre nevidiacich v Prahe na Malej Strane. „Jeho dôraz na začlenenie nevidiacich do spoločnosti bol v tomto období ojedinelý a i dnes je vnímaný ako prvý pokus o integráciu nevidiacich,“ hovorí Štefánia Petreková, vedúca múzea.
     Výstavný projekt predstavuje život a dielo zakladateľa starostlivosti o nevidiacich v Čechách, pedagóga a mecenáša Aloise Klara a pripomína tiež jeho nasledovníkov, ktorí pokračovali v diele svojho otca i starého otca. Súčasťou 28 panelov sú portréty Aloise Klara, členov jeho najbližšej rodiny, ukážky Braillovho písma či publikácia vydaná k storočnici Klarova ústavu pre slepcov v Prahe z roku 1932.
     Vzácne sú tiež historické učebné pomôcky, písacie stroje, spoločenské hry, drevená rozkladacia mapa Strednej Európy a iné, ktoré používali nevidiaci v českých, ako aj v slovenských ústavoch v 19. storočí. „K zaujímavým exponátom patrí Pražská tabuľka, kovová dvojlistová šablóna na ručné písanie Braillovho písma. Návštevníci výstavy si môžu vyskúšať písanie na tejto tabuli, prípadne písanie na  Pichtovom stroji a otestovať si tak rýchlosť osvojenia si Braillovej abecedy,“ dopĺňa Petreková.
     Putovnú výstavu od vlaňajšej premiéry v Krížovej chodbe Karolína Univerzity Karlovej videli stovky návštevníkov v Rumburskej Lorete i v priestoroch hradu Litoměřice. Od 16. októbra bude slávnostne sprístupnená v levočskom Múzeu špeciálneho školstva a potrvá do 28. novembra 2014.