» Aktuality » V čínskom Pekingu sa uskutočnilo Fórum Číny (ČĽR) a 16 krajín strednej a východnej Európy (SVE) o školskej, vedeckej a kultúrnej spolupráci.

V čínskom Pekingu sa uskutočnilo Fórum Číny (ČĽR) a 16 krajín strednej a východnej Európy (SVE) o školskej, vedeckej a kultúrnej spolupráci.

17.10.2018
V čínskom Pekingu sa uskutočnilo Fórum Číny (ČĽR) a 16 krajín strednej a východnej Európy (SVE) o školskej, vedeckej a kultúrnej spolupráci.
     Podujatia sa zúčastnili predstavitelia Ministerstva zahraničných vecí ČĽR, čínskej akademickej obce, delegáti z krajín strednej a východnej Európy, ako aj predstavitelia veľvyslanectiev európskych krajín v Pekingu.
     Za Slovensko na podujatí vystúpil prof. RNDr. Ján Turňa CSc., generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR, ktorý sa venoval téme spolupráce Číny a 16 európskych krajín v oblasti inovácií a transferu technológií.
     V rámci predmetného formátu spolupráce je práve Slovenská republika zodpovedná za oblasť vedy, techniky a inovácií. Slovensko, prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR, tiež v roku 2015 iniciovalo vytvorenie tzv. Virtuálneho centra pre transfer technológií formátu SVE+ČĽR a zabezpečuje koordináciu aktivít na strane európskych krajín.
     Virtuálne centrum dostupné na webovej adrese http://vttc.eu/ sa stalo platformou zameranou a koordináciu a uľahčenie spolupráce medzi Čínou a 16 krajinami strednej a východnej Európy v oblasti inovácií a transferu technológií.
     Informácie z oblasti vedy a techniky sú dopĺňané a aktualizované priamo zástupcami jednotlivých krajín, čo vytvára predpoklady na to, aby sa z virtuálneho centra stal efektívny nástroj na rozvoj technologickej spolupráce Číny a krajín strednej a východne Európy.
     Najbližšie podujatie venované spolupráci SVE+ČĽR v oblasti inovácií sa uskutoční v Bosne a Hercegovine v roku 2019. Predchádzajúce ročníky tohto podujatia sa konali striedavo v Číne a Bratislave.