» Aktuality » V Bratislave zasadala Rada vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu

V Bratislave zasadala Rada vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu

16.06.2016
V Bratislave zasadala Rada vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu
     Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana sa v Bratislave uskutočnilo 17. zasadnutie Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu.
       Témami rokovania boli okrem iného aktuálny stav prípravy novely vyhlášky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a pripravovaná smernica k tvorbe zoznamu odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce, resp. tých, ktorých absolventov je na trhu práce nedostatok.
     Členovia poradného orgánu vlády sa zaoberali aj koeficientmi potrebnými na  určenie  počtu tried prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie a takisto schválili aj nový štatút Rady.