» Vysoké školstvo » Financovanie » Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2008 » Usmernenie k predkladaniu rozvojových projektov za oblasť informačno-komunikačných technológií v roku 2008

Usmernenie k predkladaniu rozvojových projektov za oblasť informačno-komunikačných technológií v roku 2008

V súlade s metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2008 vydalo Ministerstvo školstva SR usmernenie k predkladaniu rozvojových projektov, ktoré upravuje poskytovanie dotácií na rozvoj, a to podrobnosti k podávaniu projektov a termín na ich podanie.