» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Určenie termínu a formy na vypracovanie, predloženie a zverejnenie výročnej správy o činnosti vysokej školy za rok 2008

Určenie termínu a formy na vypracovanie, predloženie a zverejnenie výročnej správy o činnosti vysokej školy za rok 2008

15.04.2009

Určenie termínu a formy na vypracovanie, predloženie a zverejnenie výročnej správy o činnosti vysokej školy za rok 2008

Určenie termínu a formy na vypracovanie, predloženie a zverejnenie výročnej správy o činnosti verejnej vysokej školy za rok 2008, súkromnej vysokej školy za rok 2008 a zahraničnej vysokej školy za rok 2008.