» Aktuality » Umelecké remeslá sú živou stopou histórie

Umelecké remeslá sú živou stopou histórie

20.10.2016
Umelecké remeslá sú živou stopou histórie
     Žiaci umeleckej školy dokázali oživiť stopy dávnej histórie. Napríklad výrobou repliky keltského meča starého 2 200 rokov. Tento meč, ale aj ďalšie precízne spracované napodobeniny historických artefaktov budú sprístupnené na výstave, ktorá dokazuje, že vďaka talentovaným žiakom umelecké remeslá pomáhajú cítiť históriu.
     Pri príležitosti dnešnej výstavy replík historických artefaktov, ktorú organizuje Súkromná stredná umelecké škola v Hodruši-Hámroch v spolupráci s Archeologickým múzeom Slovenského národného múzea v Bratislave, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Bartók zdôrazňuje: „Takéto aktivity treba oceniť, pretože výsledky práce stredoškolákov dokazujú nielen ich pripravenosť pre prax, ale zároveň pomáhajú širokej verejnosti cez repliky historických artefaktov vnímať a cítiť dávnu minulosť“.
     Zástupca riaditeľa školy Dušan Zliechovec na margo výstavy konštatuje: „Výstava by mala zviditeľniť schopnosti a remeselné zručnosti našich študentov umeleckých študijných odborov, ktorí dokážu s pomocou podkladov Archeologického replika1múzea  vyrobiť originálne repliky používané v dobách dávno minulých. Naši archeológovia ich objavili, zdokumentovali a uložili do depozitu. Na tejto výstave máte možnosť ich vidieť a porovnať s našimi replikami,“ Dušan Zliechovec zároveň dodáva: „Špecifikom tejto výstavy je, že bude putovať po Slovensku, konkrétne už v apríli 2017 bude otvorená v Novohradskom múzeu v Lučenci.“
     Štátny inštitút odborného vzdelávania oceňuje aktivity Súkromnej strednej odbornej umeleckej školy v Hodruši-Hámroch, ktorej viaceré aktivity napokon aj výstava precízne spracovaných replík tisíce rokov starých artefaktov dokazuje, že remeslá môžu pomôcť aj v oblasti archeológie a múzejníctva.
     Výstava talentovaných žiakov s názvom „UMELECKÉ REMESLÁ od praveku po súčasnosť“, ktorá sa uskutoční 20. októbra 2016 so začiatkom o 16:00 hod. v priestoroch Archeologického múzea v Bratislave, Žižkova 12.