» Aktuality » Učitelia, ktorí sa venujú rómskym žiakom, sa môžu ďalej vzdelávať

Učitelia, ktorí sa venujú rómskym žiakom, sa môžu ďalej vzdelávať

17.02.2015
Učitelia, ktorí sa venujú rómskym žiakom, sa môžu ďalej vzdelávať
     Túto možnosť im prináša Národný projekt Metodicko-pedagogického centra (MPC). V rámci kontinuálneho vzdelávania môžu zlepšovať svoje kompetencie spojené s prácou s marginalizovanými rómskymi komunitami, osvoja si inovatívne metódy a môžu profesijne rásť.
     Národný projekt "Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzií marginalizovaných rómskych komunít (MRK1)" už počas troch rokov učiteľom ponúkol 9 akreditovaných programov.
     Pedagógovia, vychovávatelia či psychológovia sa špecializovali na témy: spolupráca rodiny a školy, multikultúrna výchova, prevencia sociálno-patologických javov či rozvíjanie komunikačných zručností. Samostatný program je určený aj pedagogickým asistentom. Do vzdelávacieho programu sa doteraz prihlásilo 4244 uchádzačov, z nich 2 706 už má vzdelávanie úspešne za sebou.
     Od nového roku sa môžu učitelia prihlásiť do posledných troch akreditovaných programov: Profesijný rast a sebarozvoj, Kooperatívne učenie a vyučovanie v kontexte tvorby inkluzívneho prostredia školy a Súčasti systematického plánovania rozvoja školy v kontexte tvorby inkluzívneho prostredia.
     Dvesto základných škôl z celého Slovenska aplikuje celodenný výchovný systém a inklúziu už od roku 2012. Vo vybraných základných školách, pracoviskách MPC či v špeciálnych učebniach kontinuálneho vzdelávania budú učitelia profesijne rásť do októbra 2015. Zapojiť sa môžu aj kolektívy učiteľov a pedagógovia zo škôl, ktoré nie sú súčasťou projektu, no pracujú s marginalizovanými rómskymi komunitami.
     Viac informácií k jednotlivým programom, ako aj prihlášky na vzdelávanie nájdete na webstránke projektu www.eduk.sk