» Aktuality » Testovanie projektu digitálneho učiva Planéta vedomostí bude ukončené

Testovanie projektu digitálneho učiva Planéta vedomostí bude ukončené

13.06.2011

     Celoslovenskou konferenciou sa uskutoční v utorok 14. júna 2011 slávnostné vyhodnotenie projektu testovania digitálneho učiva Planéta vedomostí. Podujatie, ktoré sa bude konať za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu a štátneho tajomníka rezortu Jaroslava Ivanča, sa začne o 9.00 hod.
     Po prezentácii výskumnej štúdie projektu budú nasledovať ukážky využitia digitálneho obsahu v praxi v kontexte rôznych typov škôl. Zároveň sa účastníci stretnutia budú môcť zapojiť do diskusie a vymeniť si vzájomné skúsenosti z fungovania digitálneho učiva vo vyučovacom procese. Podujatie bude ukončené oceňovaním najaktívnejších škôl v projekte.

     Planéta vedomostí predstavuje komplexný elektronický vzdelávací systém pokrývajúci hlavné predmety, ktoré sa podľa osnov vyučujú na základných a stredných školách. Jej  testovaciu prevádzku spustilo ministerstvo školstva vo februári tohto roka na 300 základných a stredných školách vo všetkých krajoch Slovenska. Tie  majú do konca tohto školského roka k dispozícii digitálne učebnice matematiky, fyziky, chémie, biológie a prírodovedy v prostredí vzdelávacieho portálu NaučteViac.sk. K týmto predmetom pribudol v priebehu zberu dát anglický jazyk.

Miesto a čas: Crowne Plaza Bratislava, Hodžovo nám. 2, Bratislava, 9.00 hod.

Bratislava 13. jún 2011