» Aktuality » Súťaž pre stredoškolákov na vytvorenie loga národného projektu NÚCEM-u

Súťaž pre stredoškolákov na vytvorenie loga národného projektu NÚCEM-u

15.05.2013
Súťaž pre stredoškolákov na  vytvorenie loga národného projektu NÚCEM-u
     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania  (NÚCEM) vyhlásil v pondelok 13. mája 2013 súťaž pre stredoškolákov na vytvorenie loga národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“. 
     Cieľom súťaže je vytvorenie dlhodobo využiteľného loga projektu, ktoré je  symbolom, identifikačným znakom moderného vzdelávania, elektronického testovania a tvorby testov „ušitých na mieru doby“ učiteľmi 21. storočia. Logo budú realizátori národného projektu používať pri komunikácii s verejnosťou a pri propagácii všetkých aktivít projektu (publikačných, vzdelávacích, outdoorových).
     Škola môže zaslať do súťaže maximálne 3 návrhy loga. Podrobnosti o súťaži, ako aj prihlášku nájdu záujemcovia na webovej stránke NÚCEM-u http://www.nucem.sk/sk/projekt_esf/project/21.
     Uzávierka prihlášok  je 2. júna 2013vyhlásenie výsledkov  je naplánované na  17. júna 2013. Víťazný návrh loga bude zverejnený na internetovej stránke www.nucem.sk, na ktorej v časti Projekty ESF Projekt E-testv yhlasovateľ zverejní aj výber zo súťažných prác. 
     Národný projekt „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“odštartoval v marci 2013 a potrvá do 30. novembra 2015. Je určený pre spolu 2000 základných a stredných škôl a počíta sa v ňom s vytvorením 40 tisíc školských testovacích pracovísk. Do projektu sa zapojí 160 tisíc žiakov základných a stredných škôl, približne 550 pedagogických zamestnancov a ďalší odborníci z oblasti výskumu a vedy.
     Kľúčovým cieľom  je vytvorenie podmienok na postupné zapojenie všetkých ZŠ a SŠ do elektronického testovania. Projekt spolufinancuje Európska únia prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu, Operačný program Vzdelávanie.