» Veda a technika » Aktuality » Aktuality v oblasti vedy a techniky » Súťaž o Cenu M.R.Štefánika 2013

Súťaž o Cenu M.R.Štefánika 2013

11.06.2013
      Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR a Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v Slovenskej republike na základe Štatútu Ceny M.R.Štefánika za najväčší prínos v oblasti bilaterálnej slovensko-francúzskej spolupráce, podpísanom dňa 13. mája 2013 v Bratislave, v spolupráci s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, vyhlasuje dňa 11.6.2013 súťaž o Cenu M.R.Štefánika za najväčší prínos v oblasti bilaterálnej slovensko-francúzskej spolupráce.
    
     Cieľom  Ceny M.R.Štefánika 2013 je oceniť najlepší spoločný projekt.
    
     Uzávierka súťaže je 12.7.2013
    
     Bližšie informácie: www.vedatechnika.sk, www.apvv.sk