» Aktuality » Stretnutie k Akčnému plánu ochrany práv národnostných menšín a etnických skupín v ŠPÚ

Stretnutie k Akčnému plánu ochrany práv národnostných menšín a etnických skupín v ŠPÚ

19.03.2018
Stretnutie k Akčnému plánu ochrany práv národnostných menšín a etnických skupín v ŠPÚ
     V Štátnom pedagogickom ústave zasadala pracovná skupina pre prípravu úlohy, ktorá vyplýva z Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 - 2020. V pracovnej skupine zasadali zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a výskumní a vývojoví zamestnanci ŠPÚ.
      Pracovná skupina prerokovala východiská a časový harmonogram plnenia úlohy vyplývajúcej z Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020 (operačný cieľ 3, aktivita 7). Obsahom rokovania pracovnej skupiny bolo medziiným aj prerokovanie navrhovanej štruktúry výstupných materiálov.
      Cieľom rokovania bolo vyjasnenie vzájomných stanovísk, rozdelenie kompetencií pri plnení čiastkových úloh podľa schváleného harmonogramu. V rámci plnenia zmienenej úlohy ŠPÚ pripravuje pedagogické dokumenty na podporu vzdelávania národnostných menšín.
     „Prínosom pripravovaných pedagogických dokumentov bude skvalitnenie edukačného procesu v primárnom a nižšom sekundárnom stupni vzdelávania v školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a v školách s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.